Algemene Ledenvergadering


Evenementgegevens


Voorafgaand aan de Borst en Schouders Clinic zal een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

Agenda

 • Korte presentatie van ons Beleidsplan voor 2014-2015
 • Aanwijzing Notulist
 • Wijziging Statuten:
  • Hernoemen “Tilburgse Studenten Sport Vereniging Spartacus” naar “Tilburgse Studenten Kracht​sport Vereniging Spartacus“ en “T.S.S.V. Spartacus” naar “T.S.K.V. Spartacus” voor meer duidelijkheid naar buiten toe en landelijke conformiteit.
  • In afwachting van de notaris een mogelijke wijziging die de statuten in overeenstemming laten zijn met de Algemene Voorwaarden, zoals die op de ALV in 2013 geaccepteerd zijn. Het betreft hier de indexeringsmomenten van de lidmaatschappen waardoor leden in het voorjaar voor één volledig jaar lid kunnen zijn (Artikel 3.3 in de Algemene Voorwaarden).
 • Wijziging Algemene Voorwaarden:
  • Naar aanleiding van ons verzoek tot feedback (bedankt Ziyed!), bleken er een aantal zaken niet in orde en/of in overeenstemming met de Nederlandse Wet.
   • “T.S.S.V. Spartacus, het bestuur en overige leden zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.”
    Het vorenstaande stelt niemand aansprakelijk terwijl dit in feite alleen mogelijk is voor de vereniging. We willen dit op advies wijzigen naar:
    “T.S.S.V. Spartacus is niet aansprakelijk voor fouten, daaronder begrepen ernstige fouten, van bestuursleden en overige leden.”
   • “Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van T.S.S.V. Spartacus aangerichte schade.”
    Wanneer iemand schade aanricht is die persoon ongeacht de voorwaarden sowieso aansprakelijk. Ook blijkt vorenstaande te vaag omschreven. Op advies willen we vorenstaande daarom schrappen.

Feedback en aanvullingen zijn natuurlijk welkom!

Notaris

De statutenwijzing zal gesponsord worden door Daamen de Kort van Tuijl Notarissen en is mogelijk gemaakt door Sport Support Tilburg. Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor!