Stukken eerste Algemene Leden Vergadering

Hier kun je de stukken vinden die tijdens de ALV zijn besproken. Ook de presentatie die erbij hoort zodat je weet wat er behandeld en besproken is.

Posted in Nieuws, Notulen en verslagen